Pia Lang Consulting AS

Fotograf: Erik Hagen

Jeg tilbyr utredning, analyse og rådgivning prosjekt, og prosessledelse og kommunikasjon, utforming av informasjons- og opplæringsmateriell og web-redigering, rådgivning innen søknader om og drift av EU-prosjekter samt foredrag, kurs og opplæring innen temaet barn og digitale medier.

Jeg har bred erfaring fra Norge og EU, er løsningsorientert og jobber strukturert og systematisk mot klare mål med gode resultater innen ulike fagfelt med hovedvekt på digitale rettigheter og barns rettigheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.


Siste nytt:

Digital markedsføring og web-redigering for Bladcentralen

skjermbilde-2016-10-23-kl-11-48-14I det siste har jeg jobbet mye med digital markedsføring og web-redigering for Bladcentralen. Det er både lærerikt og gøy å jobbe med kultur i skjæringsfeltet mellom bokbransjen og dagligvarehandelen.

Les mer

Rapport om barna i blindsonen – å lete etter manglende nåler i høystakker

Rapport_forside

Det å vokse opp sammen med foreldre eller andre omsorgspersoner, er kanskje den mest grunnleggende rettigheten barn har, og er den viktigste forutsetningen for fysisk, psykisk og kognitiv utvikling – for å kunne lære og leve et godt liv. Likevel lever hvert 10. barn i verden med risiko for å miste omsorgen for foreldrene eller de har allerede mistet omsorgen. Men hva vet vi om deres situasjon? Hva er årsakene til at de mister omsorgen, og hva er konsekvensene? Rapporten «In the blind spot», skrevet av Pia Lang-Holmen, gjennomgår norsk og internasjonal dokumentasjon, strategier, statistikk, tiltak, artikler og rapporter og konkluderer med at til tross for at «sårbare barn» er en hovedmålgruppe for FNs bærekraftmål og norsk bistandspolitikk, blir barn som står uten foreldreomsorg i stor grad glemt i både statistiske analyser, strategier og tiltak.

Ler mer og last ned rapporten her

EU-prosjekter = krydder i hverdagen

I 2015 jobbet jeg som innleid ekspert for EU i tre omganger. Etter å ha jobbet fem år i EU-kommisjonen og 2,5 år som prosjektleder for et EU-prosjekt er det fantastisk å få mulighet til å bruke denne kompetansen. Som ekspert får jeg fortsette å jobbe med europeisk og internasjonale problemstillinger sammen med andre folk fra hele Europa. Samtidig får kunnskap om mange nye temaer og ideer, inspirasjon til å tenke på hva som er mulig å gjøre og måter å gjennomføre på, kjennskap til finansieringsmekanismer og muligheter, og ikke minst får jeg bidra til at man kan bli klokere og få til ting i hele Europa. Ikke verst!

Ler mer om mine erfaringer med EU

Vær en venn på nett – metodehefte for 1.-4. trinn

Illustrasjon: Brød&tekst
ILLUSTRASJON: BRØD&TEKST

Redd Barna har mange gode hefter for lærere om nettvett – men det manglet ett for 1.-4. trinn. PLC fikk i oppdrag å laget et metodehefte for denne aldersgruppen som lærere kan ta i bruk i sitt arbeid. Heftet inneholder aktiviteter gir lærerne oversikt over hva barna gjør på nett, slik at de kan få i gang samtaler om ansvarlig og positiv nettbruk i klasserommet. Målet er å øke barns digitale dømmekraft så de kan føle seg trygge på nett, og at de voksne viser engasjement og interesse for barnas nettverden, på godt og på vondt.

Les mer om heftet og last det ned her

Småbarn og skjermbruk – en god start

Rett før julSkjermbilde 2015-12-14 kl. 09.19.06 2015 ble heftet «Småbarn og skjermbruk – en god start» lansert. Det er første gang det er laget et hefte for foreldre med barn i alderen 0-6 år, og heftet ble sendt ut til alle helsestasjoner for småbarn i Norge. Heftet ble utgitt i et samarbeid mellom ni organisasjoner, og PLC var produsent av innhold, prosjektleder og koordinator, mens Brød og tekst sto for designet. Heftet finner du her: www.medietilsynet.no/engodstart