EU-rådgivning

Lurer du på om du skal søke penger fra EU eller trenger du hjelp til å sondere finansieringskilder i EU-kommisjonen, til å skrive prosjektsøknader, til å drive et EU-prosjekt eller til å rapportere til EU?

Jeg har jobbet i Europakommisjonen i fem år, blant annet med strategiutvikling og søknadsevaluering og har solid kompetanse både på EUs beslutningssystem og mulige finansieringskilder. Jeg har også drevet et EU-prosjekt selv, har evaluert EU-prosjekter som uavhengig ekspert og har solid kompetanse som rådgiver på EU-relaterte spørsmål.

Eksempler på tjenester jeg tilbyr:

  • Sondere finansieringskilder i EU-kommisjonen, H2020, ARENA, CEF, DG Just mfl.
  • Skrive prosjektsøknader til EU
  • Drift av EU-prosjekt, inkludert samarbeid med eksterne partnere i Norge og internasjonalt, budsjetthåndtering, strategiutvikling og gjennomføring av tiltak og kommunikasjon om prosjektet
  • Skriving av rapporter og bidrag i rapporteringsprosessen
  • Kommunikasjon, formidling og nettverksbygging
  • Organisere samlinger av prosjektpartnere

Referanser

  • Medietilsynet Trygg bruk (2012-2014)
  • EU-kommisjonen DG COMM, Safer Internet Programme (2006-2011)
  • Uavhengig ekspert (external expert) under evaluering av prosjekter under CEF (2015)

 

Siste nytt:

EU-prosjekter = krydder i hverdagen

I 2015 jobbet jeg som innleid ekspert for EU i tre omganger. Etter å ha jobbet fem år i EU-kommisjonen og 2,5 år som prosjektleder for et EU-prosjekt er det fantastisk å få mulighet til å bruke denne kompetansen. Som ekspert får jeg fortsette å jobbe med europeisk og internasjonale problemstillinger sammen med andre folk fra hele Europa. Samtidig får kunnskap om mange nye temaer og ideer, inspirasjon til å tenke på hva som er mulig å gjøre og måter å gjennomføre på, kjennskap til finansieringsmekanismer og muligheter, og ikke minst får jeg bidra til at man kan bli klokere og få til ting i hele Europa. Ikke verst!

Ler mer om mine erfaringer med EU