Utredning, analyse og rådgivning

Trenger du hjelp til å utrede et nytt fagfelt eller til å oppdatere et fagfelt? Eller trenger du ny kunnskap knyttet til digitale medier eller barn og unges bruk av digitale medier?

Jeg har jobbet med temaer knyttet til barns rettigheter og barn og digitale medier i mer enn 10 år, blant annet med strategiutvikling i EU og i Norge, utredning og analyse.

Jeg har tidligere holdt mange foredrag og kurs om temaet barn og digitale medier, og har blant annet jobbet i Redd Barna, Forbrukerrådet, Medietilsynet og EU-kommisjonen. Jeg har et stort norsk og internasjonalt nettverk med blant annet forskere innen barn, unge og digitale medier som jeg gjerne benytter i arbeidet med dette temaet.

Eksempler på tjenester jeg tilbyr:

  • Kvalitative og kvantitative utredninger og analyser innen temaer knyttet til barn og unges rettigheter, oppvekstvilkår, digitale medier, risiko, skolehverdag, undervisningspraksis med mer.
  • Rådgivning til kommuner, skoler, høgskoler, universiteter, foreldre og andre om digitale medier og utfordringer knyttet til personvern, digital mobbing og netthets, digital dømmekraft, sosiale medier, nettvett osv
  • Kurs og foredrag på temaet digital dømmekraft, sosiale medier, netthets og digital mobbing, personvern, kildekritikk, etikk med mer.

Siste nytt: 

Etiopia_SC_gutt_portrett_behov_Jens Honoré-66633
Foto Jens Honoré

Rapport om barna i blindsonen – å lete etter manglende nåler i høystakker

Det å vokse opp sammen med foreldre eller andre omsorgspersoner, er kanskje den mest grunnleggende rettigheten barn har, og er den viktigste forutsetningen for fysisk, psykisk og kognitiv utvikling – for å kunne lære og leve et godt liv. Likevel lever hvert 10. barn i verden med risiko for å miste omsorgen for foreldrene eller de har allerede mistet omsorgen. Men hva vet vi om deres situasjon? Hva er årsakene til at de mister omsorgen, og hva er konsekvensene? Rapporten «In the blind spot», skrevet av Pia Lang-Holmen, gjennomgår norsk og internasjonal dokumentasjon, strategier, statistikk, tiltak, artikler og rapporter og konkluderer med at til tross for at «sårbare barn» er en hovedmålgruppe for FNs bærekraftmål og norsk bistandspolitikk, blir barn som står uten foreldreomsorg i stor grad glemt i både statistiske analyser, strategier og tiltak.

Ler mer og last ned rapporten her

Vær en venn på nett – metodehefte for 1.-4. trinn

Illustrasjon: Brød&tekst
Illustrasjon: Brød&tekst

Redd Barna har mange gode hefter for lærere om nettvett – men det manglet ett for 1.-4. trinn. PLC fikk i oppdrag å laget et metodehefte for denne aldersgruppen som lærere kan ta i bruk i sitt arbeid. Heftet inneholder aktiviteter gir lærerne oversikt over hva barna gjør på nett, slik at de kan få i gang samtaler om ansvarlig og positiv nettbruk i klasserommet. Målet er å øke barns digitale dømmekraft så de kan føle seg trygge på nett, og at de voksne viser engasjement og interesse for barnas nettverden, på godt og på vondt.

Les mer om heftet og last det ned her

Småbarn og skjermbruk – en god start

Rett før julSkjermbilde 2015-12-14 kl. 09.19.06 2015 ble heftet «Småbarn og skjermbruk – en god start» lansert. Det er første gang det er laget et hefte for foreldre med barn i alderen 0-6 år, og heftet ble sendt ut til alle helsestasjoner for småbarn i Norge. Heftet ble utgitt i et samarbeid mellom ni organisasjoner, og PLC var produsent av innhold, prosjektleder og koordinator, mens Brød og tekst sto for designet. Heftet finner du her: www.medietilsynet.no/engodstart

Startskudd for arbeid med barns digitale kompetanse i Zimbabwe

Gjennom NORAD-midler har Redd Barna satt barns digitale kompetanse, dømmekraft og beskyttelse på nett på programmet i Zimbabwe. Startskuddet gikk 6. og 7. oktober, der Pia Lang Consulting bidro med å arrangere en Workshop for offentlige aktører, industri-aktører, representanter fra organisasjonslivet og ikke minst – lærere og rektorer fra 10 skoler i Harare – til sammen 50 deltakere. Jeg har skrevet mer om dette her.